Nytt i matrikkelen versjon 4.1

25. mai 2021, ble versjon 4.1 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er faset ut. Detaljert informasjon finnes her.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.1

Opplysning om landmåler

Fra versjon 4.1 av matrikkelen er det mulig å legge til opplysninger om landmåler ved matrikkelføring av oppmålingsforretninger. Det gjelder opplysning om hvilken landmåler som er utpekt av kommunen til å bestyre oppmålingsforretningen som registreres, jf. matrikkellova § 35 andre ledd.

Opplysning om nettadresse til saksarkiv

Det er nå mulig å registrere nettadresse til saksarkiv. Funksjonaliteten er tilknyttet forretningsdata. Feltet kan benyttes av kommuner som har innsynsløsning for visning av dokumenter, eller søkefelt for dette.

Geometri for grenser som følger kurve

Det er innført nye regler for merking og måling av grenser. Dette følger av endringene i matrikkelforskriften av 8. juni 2020, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Endringene får noen praktiske konsekvenser for situasjoner der grenser følger kurver. Du kan finne mer informasjon på våre nettsider: Merking og måling av grenser – grenser som følger kurve.

Føring av eier av offentlig veggrunn mv.

Det er innført nye regler for føring av eier av offentlig veggrunn mv. som følge av endringene i matrikkelforskriften § 62b. Kommunene skal føre opplysning om registrert eier og fester i saker som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn samt registrering av jordsameie. Kartverket skal føre opplysninger om ikke tinglyste eierforhold i andre tilfeller. Opplysninger om eier og festers kontaktinstans skal kunne føres av både Kartverket og kommunene.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer Kartverket i sin matrikkelklient:

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.1, er oppdatert og kan finnes her.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner